Obsah

Co nabízíme

Naše cíle

Jedním z naším hlavních cílů je posílení kompetencí dítěte dle jeho schopností a dovedností, aby při odchodu z dětského domova zvládalo celou řadu dovedností, jako je vedení domácnosti, úřední styk, finanční a informační gramotnost, a v neposlední řadě i rodičovská role.

Ve spolupráci s Dejme dětem šanci, Yourchance, Jurtou, Nadačním fondem Veroniky Kašákové, a projekty Šalamoun  pomáháme mladým lidem odcházejícím do života s následným uplatněním, zajištěním bydlení a zaměstnání v různých částech regionu i mimo něj.

 

Pro koho tu jsme

V současné době jsme domovem pro děti od 3 do 26 let. Děti žijí ve čtyřech rodinných skupinách, kde je výchova vedena dvěma kmenovými vychovateli a jednou pečovatelkou. V posledním období se změnila skladba dětí přicházejících do dětských domovů. Máme především děti předškolního a mladšího školního věku, ale přibývá dětí staršího školního věku, umístěných pro záškoláctví, trestnou činnost, zkušenosti s drogou. Často jde o kombinaci více faktorů výše jmenovaných. Tomu pak musí odpovídat i obsah a forma naší práce. Je naším úkolem stanovit individuální strategii a cíl pro výchovnou práci. Nástroje, kterými děti vedeme, odpovídají konkrétním potřebám a osobnostnímu nastavení každého dítěte.

 

Vzdělávání dětí

Děti předškolního a školního věku navštěvují nejčastěji Základní školu a Mateřskou školu v Hoře Svaté Kateřiny. Spolupráce se školou je na velmi dobré úrovni a i díky nízkému počtu žáků ve třídách a ochotě vedení školy a pedagogů je schopna zpřístupnit vzdělávání i dětem se sociálním nebo zdravotním znevýhodněním nebo zdravotním postižením na velmi vysoké úrovni. Některé naše děti navštěvují Speciální školu v Litvínově, se kterou máme jen ty nejlepší zkušenosti. Při volbě středních odborných učilišť, středních škol, popř. vyšších odborných škol vycházíme z přání a studijních předpokladů každého dítěte. Klademe si za cíl umožnit každému dítěti dosažení nejvyššího možného vzdělání.

 

Externí spolupráce

Spolupracujeme s celou řadvýchovný ústav a středisko výchovné péče Pšovou institucí pro zkvalitnění výchovy a vzdělávání dětí.

  • dětský psycholog
  • dětský psychiatr
  • logopedická ambulance
  • pedagogicko-psychologická poradna
  • výchovný ústav a středisko výchovné péče Pšov
  • úzká spolupráce s OSPOD ad.