Obsah

Zřizovatel

Zřizovatelem bylo do 30.6.2001 Ministerstvo školství , mládeže a tělovýchovy.

 

Od 1.7.2001 je zřizovatelem organizace:

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
Ústí nad Labem
400 02

IČO: 70892156

logo

Rada kraje vydala na základě usnesení č. 170/103/2004 ze dne 1.9.2004 úplné znění zřizovací listiny pod č.j. 95/2001.

Na základě rozhodnutí MŠMT neseme název od 1.1.2005
Dětský domov a Školní jídelna, 
Hora Svaté Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace