Obsah

Informace pro rodiče

Návštěvy rodičů:

Vážení rodiče, své dítě nebo své děti můžete vy či jiní příbuzní navštívit kdykoli, kterýkoli den v týdnu. Vždy je ovšem nutné alespoň zatelefonovat a návštěvu oznámit den či dva dny předem, abychom se dohodli na hodině - tak, aby děti byly přítomny, když přijedete (děti kromě školního vyučování navštěvují kroužky, jezdíme na výlety, apod.). Volejte na číslo 476 113 161 nejlépe v dopoledních hodinách. 

Dopisy, balíčky, telefonáty:

Dopisy a balíčky můžete dětem posílat neomezeně. Telefonovat také můžete kterýkoli den v týdnu - využijte k tomu ideálně čas mezi 18:30 až 19:30, kdy je na každé rodince připravený telefon pro tyto hovory.  Děti to vždy uvítají a budou velmi rády, že na ně rodiče myslí.

Pro  předání dítěte k telefonu bude požadováno jako volací znak jeho rodné číslo.

Seznam telefonních čísel: 

1. RS -  +420 704 532 360

2. RS - +420 722 647 637

3. RS - +420 732 356 602

4. RS -  +420 776 327 539 

Pobyty dětí doma u rodičů nebo osob odpovědných za výchovu:

Děti mohou ke svým rodičům na návštěvu na základě povolení od „sociálky“, čili oddělení sociálně právní ochrany dětí při městském úřadu nebo magistrátu v místě trvalého bydliště dítěte (většinou je trvalé bydliště dítěte shodné s Vaším). Povolení je vydáváno na základě šetření Vaší sociální pracovnice u Vás doma (nebo v domácnosti, kde má návštěva proběhnout).

Zákonný postup, který je dán zákonem o sociálně právní ochraně dětí, je tento:

1, rodič nebo osoba odpovědná za výchovu požádá v dětském domově o pobyt dítěte doma a oznámí termín, ve kterém chce dítě doma mít (víkend, různé prázdniny, Vánoce. Vždy to jsou dny, kdy není školní vyučování. U předškoláků lze i ve všední dny). Je důležité žádat o povolení pobytu minimálně 2 týdny předem, aby bylo možné stihnout šetření v místě bydliště a rozhodnout o vydání povolenky.

2, dětský domov požádá o prošetření situace v rodině a případné povolení pobytu příslušný městský úřad, resp. jeho oddělení sociálně právní ochrany dětí.

3, podle toho, jak šetření dopadne, je – anebo také není – vydána povolenka k pobytu.

4, jakmile dětský domov povolenku obdrží, oznámí rodičům, že si mohou pro dítě přijet a odvézt si je na povolený pobyt.

 

Žádost o povolení pobytu

 

Příspěvek na úhradu péče:

Rodiče či osoby zodpovědné za výchovu jsou povinni hradit příspěvek na úhradu péče za své děti.

Tento příspěvek se stanovuje podle výšky příjmu rodičů (či osob zodpovědných za výchovu), výjimečně se nestanoví vůbec (pokud jsou příjmy pod hranicí životního minima). Pokud máte u nás umístěno své dítě a máte tak nízký příjem, že by Vám na placení ošetřovného už nezbývaly finanční prostředky, lze příspěvek v rámci zákona č. 109/2002 Sb. v platném znění O výkonu ústavní a ochranné výchovy snížit. Proto je nutné, abyste se ihned spojili se sociální pracovnicí našeho dětského domova a předložili doklady o tom, kolik finančních prostředků máte měsíčně k dispozici. Jinak je Vám příspěvek vyměřen a zbytečně hrozí vznik dluhu a nepříjemnosti z toho plynoucí.

 

Doporučujeme pravidelně navštěvovat naše webové stránky, zejména "Elektronickou úřední desku".

Na elektronické úřední desce jsou umisťovány povinně zveřejňované informace či dokumenty, které nelze doručit osobně, například není-li známo bydliště zákonného zástupce – písemnost vyvěšená po dobu 14 dnů na elektronické úřední desce se pak považuje za doručenou!

Tyto dokumenty se mohou týkat i Vás – zákonných zástupců dětí – osobně, a proto elektronickou úřední desku pravidelně sledujte. Zákonní zástupci dítěte - většinou jsou to rodiče (v ojedinělých případech to může být soudem stanoveno jinak).

Rodiče, respektujeme, že jste zákonní zástupci dětí a máte ke svým dětem práva a povinnosti.

Vaše děti jsou u nás umístěny po dobu, kdy se Vy o ně nemůžete postarat. Poskytujeme jim zázemí a klid pro bezpečný růst a vývoj, ale víme, že rodinou jste Vy. Vaše děti budou klidné a spokojenější, pokud uvidí, že Vy a my spolupracujeme a nestojíme proti sobě jako nepřátelé.

Také je důležité, abyste věděli, že ústavní výchova Vašeho dítěte či dětí může být zrušena!

Není nutné a ani žádoucí, aby zde Vaše dítě či Vaše děti byly až do plnoletosti. Máte možnost podat u soudu v místě Vašeho trvalého bydliště návrh na zrušení ústavní výchovy